Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 02.06.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515   ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXIII/156/16  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 28 kwietnia 2016r.

Nowogrodziec obręb 1 -  działka niezabudowana nr 106  o pow. 3,4646 ha

 Nieruchomość położona w peryferyjnej, północno-zachodniej strefie Nowogrodźca, na terenie górniczym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego wyrobiska piasków ilastych. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Teren działki z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim, częściowo zadrzewiony o wartości drewna tartacznego oraz tzw. samosiewką. Ewentualna wycinka drzewostanu podlega ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz. 1651 ze zm.)

Nieruchomość bez obciążeń

Księga Wieczysta  JG1B/00015137/7

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu 01 PE Tereny istniejącej i projektowanej powierzchniowej eksploatacji     górniczej złoża piaskowców ilastych ,,Maria III’’. Działka położona  jest na terenie górniczym Maria III-I ustanowionym dla złoża piaskowców ilastych wraz z częścią dawnego obszaru górniczego ,,Maria III” funkcjonalnie związanego z obecnym obszarem górniczym.

Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesje na wydobycie.

Cena nieruchomości 655.000,00 zł (netto).

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 23.06.2016r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  14.07.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich