Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś, Zabłocie, ul. Łąkowa w Nowogrodźcu i ul. Kamienna w Nowogrodźcu - wyniki postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport

Józef Michalik,

Kościelniki Dolne 9, 59-80 Lubań

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Kryterium wyboru oferty była cena (95%) oraz termin wykonania (5%).

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„termin wykonania”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

87,56

3,75

91,31

2

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra

74,37

3,75

78,12

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o., Jałowiec 56, 59-800 Lubań

 

92,58

5,00

97,58

6

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

95,00

5,00

100,00

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2016
  przez: Iwona Janiec
 • opublikowano:
  03-06-2016 12:55
  przez: Iwona Janiec
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 857
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×