Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś, Zabłocie, ul. Łąkowa w Nowogrodźcu i ul. Kamienna w Nowogrodźcu - wyniki postępowania

Strona archiwalna

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport

Józef Michalik,

Kościelniki Dolne 9, 59-80 Lubań

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Kryterium wyboru oferty była cena (95%) oraz termin wykonania (5%).

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„termin wykonania”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

87,56

3,75

91,31

2

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra

74,37

3,75

78,12

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o., Jałowiec 56, 59-800 Lubań

 

92,58

5,00

97,58

6

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

95,00

5,00

100,00

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich