Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz sdz. 78/14

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 78/14 o pow. 0,1512 ha,  położonej w obrębie Zebrzydowa

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00015100/9.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem10 MN – teren budownictwa mieszkalnego i zagrodowego.

Działka położona w pośredniejstrefie wsi Zebrzydowa na terenie uzbrojonym w media. Dojazdi dostęp do działki bezpośredni z drogą onawierzchni żwirowej. Teren z nieznacznym spadkiem północno-wschodnim, dobrze nasłoneczniony, niezabudowany, częściowo zakrzaczony tzw. samosiejką. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne i zagrodowe.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 22.000,00 zł (netto).
 3. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu(parter sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości  2.200,00 zł  należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  25.07.2016r. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14 września2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
 6. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzeczsprzedającego.
 7. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat , płatna  jednorazowo przed zawarciem umowynotarialnej.
 8. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 9. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim                                           

  Na sprzedaż nieruchomości w dniach 04.12.2015r., 10.02.2016r. i 24.05.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio I, II i III przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich