Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 495/1

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 495/1 o pow. 0,2382 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 4

 

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00014733/8.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem 53 RZ,W Tereny otwarte terasy zalewowej rzeki Kwisyoprzewadze trwałych użytków zielonych. Ustala się zakaz zabudowykubaturowej.Działka położona w pośredniej strefie miasta w terenie zalewowym. Teren działki graniczyz nieruchomościami zabudowanymi dz. 496 i dz. 497 przy ul. Strzeleckiej. Teren działkiz nieznacznym spadkiem zachodnim. Kształt nieregularny o łamliwych liniach granic.

       3. Nieruchomość bez obciążeń.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 7.500,00 zł.
  2. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu(parter sala posiedzeń).
  4. Wadium w wysokości  750,00 zł  należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  12.08.2016r  . Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną   nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz  sprzedającego.
  5. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  6. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub. te. 75 738 06 76.                                      

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich