Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 1 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

„Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie”.

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie do dnia 31 sierpnia 2016 r. godz. 12:00 wpłynęły 2 ważne oferty.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej wszystkich złożonych ofert.

3. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone następującej firmie:

 

OFERTA NR 1

TRANSPORT CIĘŻAROWY „GRABOWY” GRZEGORZ GRABOWY

Dobra 29C

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto

(w PLN)

PKT

 

1

TRANSPORT CIĘŻAROWY „GRABOWY” GRZEGORZ GRABOWY

Dobra 29C

59-700 Bolesławiec

19 946,98

100,00

 

2

Usługi Sprzętowo-Budowlane Wołoszyn Maria

Milików 78b

59-730 Nowogrodziec

23 053,43

86,53

 

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

  z up. Burmistrza       

Dariusz Jancelewicz    

Sekretarz Gminy i Miasta