Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 08.09.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 446 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm ).

  1. Część działki  gruntu  nr  106/2 o pow. 0,11 ha,  położona w obrębie Zagajnik.  
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia  20.02.2017r.
  3. Księga wieczysta nr JG1B/00015085/7.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze rozproszonego zainwestowania wiejskiego.
  5. Część działki zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat  z przeznaczeniem na  cele  rolne, według obowiązujących  w tym  zakresie przepisów,po terminie obowiązywania umowy. 
  6. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 29.09.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich