Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Usługa pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec,  15 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Usługa pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec”.

 

 

1. W wyniku zaproszenia do składania ofert na usługę pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec”, do dnia 14 września 2016 r. godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty.

 

2.  Oferty nr 1 i nr 3 są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wartość ceny brutto najkorzystniejszej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

3. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferenta, którymi były: ,,Cena” – waga 80 % oraz ,,Doświadczenie wykonawcy” – waga 20 %, po zbadaniu zawartości ofert, zamówienie zostanie udzielone:

 

Arleta Ciarczyńska

Ul. Damrota 51/7

50-306 Wrocław

 

za łączną cenę brutto 1.450,00 złotych (tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne określone w zaproszeniu do składania ofert. W łącznej ocenie kryteriów „Cena” oraz ,,Doświadczenie wykonawcy” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt.

 

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich