Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXV z dnia 04 listopada 2008 r.

 

 

1.

Uchwała nr XXXV/244/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr XXXV_244_08.pdf (64,60KB)

 

2.

Uchwała nr XXXV/245/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/133/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

PDFUchwała nr XXXV_245_08.pdf (36,52KB)

 

3.

Uchwała nr XXXV/246/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr XXXV_246_08.pdf (37,13KB)

 

4.

Uchwała nr XXXV/247/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXXV_247_08.pdf (37,54KB)

 

 

5.

Uchwała nr XXXV/248/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/168/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”

PDFUchwała nr XXXV_248_08.pdf (38,12KB)

 

 

6.

Uchwała nr XXXV/249/08 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

PDFUchwała nr XXXV_249_08.pdf (35,91KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXIX/274/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

7.

Uchwała Nr XXXV/250/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXXV_250_08.pdf (40,56KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXII/163/12 z dnia 25 maja 2012 r.

 

8.

Uchwała Nr XXXV/251/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXXV_251_08.pdf (39,07KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XL/290/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

9.

Uchwała Nr XXXV/252/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada  2008 roku w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

PDFUchwała nr XXXV_252_08.pdf (37,15KB)

 

10.

Uchwała Nr XXXV/253/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 roku w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XXXV_253_08.pdf (38,60KB)

 

11.

Uchwała nr XXXV/254/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada  2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała nr XXXV_254_08.pdf (46,93KB)

 

12.

Uchwała nr XXXV/255/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca

PDFUchwała nr XXXV_255_08.pdf (46,96KB)

 

13.

Uchwała Nr XXXV/256/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2008 

PDFUchwała nr XXXV_256_08.pdf (37,49KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XXXV_256_08.pdf (51,82KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XXXV_256_08.pdf (57,54KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XXXV_256_08.pdf (69,44KB)

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2008-11-20