Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zamówienia publicznego modernizacji pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

       Nowogrodziec, 23.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 (zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

Na wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zamówienia publicznego modernizacji pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zamówienia publicznego modernizacji pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, do dnia 21 września 2016 r. godz. 11.00 wpłynęło 6 ważnych ofert.

2. Wszystkie oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

Projektowanie i nadzór w budownictwie

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10a

59-216 Kunice

za łączną cenę brutto 8.364,00 złotych osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z up. Burmistrza 

Dariusz Jancelewicz - Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

Zbiorcze zestawienie ofert ważnych:

numer oferty

Wykonawca

cena netto

cena brutto

punktacja

1

AŁYKOW Krzysztof Ałykow

Ul. Kościuszki ¼

59-800 Lubań

32.600,00

40.098,00

16,95

2

Pleafy Piotr Czech

Ul. Koszyka 22/4

45-760 Opole

8.400,00

8.400,00

80,95

3

Małgorzata Ewiak ,,EM”

Ul. Komuny Paryskiej 59/1b

50-452 Wrocław

7.600,00

9.348,00

72,74

4

 

Projektowanie i nadzór w budownictwie

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10a

59-216 Kunice

6.800,00

8.364,00

100,00

 OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

5

P&P ART NOVA Sp. z o.o.

Stary Rynek 15/11

65-067 Zielona Góra

16.000,00

19.630,00

42,61

6

PATIO Monika Święcicka

Ul. Januszowicka 24

53-135 Wrocław

3.800,00

4.674,00

OFERTA ODRZUCONA