Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXVIII z dnia 21 października 2016 r.

PDFUchwała nr XXVIII_196_16.pdf (98,43KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


PDFUchwała nr XXVIII_197_16.pdf (1,97MB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXVIII_198_16.pdf (784,25KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna


PDFUchwała nr XXVIII_199_16.pdf (3,33MB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów


PDFUchwała nr XXVIII_200_16.pdf (1,91MB)

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023


PDFUchwała nr XXVIII_201_16.pdf (97,67KB)
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat


PDFUchwała nr XXVIII_202_16.pdf (110,95KB)
w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

Zmiana: uchwała nr XLVIII/328/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.


PDFUchwała nr XXVIII_203_16.pdf (209,52KB)
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu


PDFUchwała Nr XXVIII_204_16.pdf (113,15KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII_204_16.pdf (115,65KB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII_204_16.pdf (265,71KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII_204_16.pdf (355,10KB)


PDFUchwała Nr XXVIII_205_16.pdf (126,77KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XXVIII_205_16.pdf (81,33KB)
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XXVIII_205_16.pdf (112,84KB)
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XXVIII_205_16.pdf (111,41KB)