Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie negocjacji ustnych na sprzedaż samochodu

Strona archiwalna

 

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie negocjacji ustnych środka trwałego  - samochodu pożarniczego STAR A200 GBM.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Nowogrodziec,
 2. Marka: STAR,
 3. Typ/model: A200 GBM,
 4. Numer rejestracyjny: DBL L135,
 5. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy (bez wyposażenia specjalistycznego),
 6. Liczba osi: 2,
 7. Numer identyfikacyjny: 68291,
 8. Data pierwszej rejestracji: 13.12.1988 r.,
 9. Badanie techniczne ważne do: 10.12.2016 r.,
 10. Kolor: czerwony,
 11. Rok produkcji: 1988,
 12. Stan pojazdu: niesprawny silnik.

 

 1. Cena wywoławcza negocjacji ustnych wynosi: 2000,00 zł (w tym VAT), (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 

 1. Dodatkowe informacje o samochodzie wraz z możliwością oględzin w miejscu jego przechowywania są możliwe po skontaktowaniu się z Panem Krzysztofem Harc – pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem tel. 75 7380689, bądź osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 7.30 – 15.30.

 

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia negocjacji ustnych: negocjacje ustne  odbędą się w dniu 10.11.2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w pokoju nr 26.

 

 1. Warunki przystąpienia do negocjacji ustnych:
 1. Warunkiem przystąpienia do negocjacji ustnych jest wpłata zaliczki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 100 zł. PLN (słownie: sto złotych 00/100), którą należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w Banku Zachodnim WBK S.A O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,
 2. Wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do dnia przeprowadzenia negocjacji ustnych tj. 10.11.2016 r. do godz. 8.00,
 3. Komisja przed rozpoczęciem negocjacji sprawdzi, czy oferenci wnieśli zaliczkę w żądanej wysokości,
 4. Zaliczka złożona przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny.
 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji ustnych.
 2. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia negocjacji ustnych bez podania przyczyny.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia zdjęcia pojazdu pożarniczego STAR A200 GBM.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

JPEGIMG_20160427_193544.jpeg (229,06KB)
JPEGIMG_20160427_193555.jpeg (233,91KB)
JPEGIMG_20160427_193659.jpeg (213,80KB)
JPEGIMG_20160427_193755.jpeg (267,93KB)
JPEGIMG_20160427_193813.jpeg (271,90KB)