Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 17.11.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).  

Nowogrodziec obręb 4 - część działki  nr  128  o pow. 1,00 ha – teren byłego wysypiska śmieci  po rekultywacji.     

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8

Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  50 NU – teren komunalnego składowiska odpadów- do zachowania. Wymagana realizacja pasa  wysokiej zieleni izolacyjnej.

Część działki zostanie wydzierżawiona  w formie bezprzetargowej zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/201/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 października 2016r., według zasad obowiązujących w tym zakresie.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  5 lat na cele  rolnicze – pasiekę pszczelarską.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  08.12.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich