Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLIV z dnia 12 maja 2009 r.

 

 

1.

Uchwała  Nr XLV/305/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie  zainicjowania przez Radę Miejską w Nowogrodźcu działań zmierzających do ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIV_305_09.pdf (35,24KB)

 

2.

Uchwała Nr XLIV/306/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała nr XLIV_306_09.pdf (39,47KB)

 

3.

Uchwała Nr XLIV/307/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

PDFUchwała nr XLIV_307_09.pdf (35,50KB)

 

4.

Uchwała Nr XLIV/308/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

PDFUchwała nr XLIV_308_09.pdf (35,40KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXII/159/12 z dnia 25 maja 2012 r.

 

5.

Uchwała nr XLIV/309/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXXIX/265/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bezprzetargowej  sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Zebrzydowa

PDFUchwała nr XLIV_309_09.pdf (47,52KB)

 

 

6.

Uchwała nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

PDFUchwała nr XLIV_310_09.pdf (35,83KB)

 

 

7.

Uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia nazwy Stoisko jako części miasta Nowogrodźca

PDFUchwała nr XLIV_311_09.pdf (37,53KB)

 

8.

Uchwała nr XLIV/312/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie delegowania na Spółkę Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu całości uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec- Etap I”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PDFUchwała nr XLIV_312_09.pdf (37,96KB)

 

9.

Uchwała nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIV_313_09.pdf (35,88KB)

 

10.

Uchwała nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIV_314_09.pdf (55,86KB)

 

11.

Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I” w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIV_315_09.pdf (57,17KB)

 

12.

Uchwała Nr XLIV/316/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/275/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”

PDFUchwała nr XLIV_316_09.pdf (40,24KB)

 

13.

Uchwała Nr XLIV/317/09 Rada Miejska w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu rozwoju systemu bezpieczeństwa  -  ochrony  przeciwpożarowej Gminy Nowogrodziec na lata 2009-2011

PDFUchwała nr XLIV_317_09.pdf (222,54KB)

 

14.

Uchwała nr XLIV/318/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

PDFUchwała nr XLIV_318_09.pdf (37,31KB)

 

15.

Uchwała Nr XLIV/319/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec.

PDFUchwała nr XLIV_319_09.pdf (110,54KB)

zmiana: LXVII/477/10 z dnia 4 listopada 2010 r.

utraciła moc uchwałą nr XVI/115/19 z dnia 28 października 2019 r.

 

16.

Uchwała  Nr  XLIV/320/09 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/218/08 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 14 sierpnia 2008 roku; w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec – Etap 1 – dokumentacja

PDFUchwała nr XLIV_320_09.pdf (47,45KB) PDFzałącznik do uchwały nr XLIV_320_09.pdf (71,58KB)

 

17.

Uchwała  nr XLIV/321/09 Rady  Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie ze skargi CM3 Polska Sp z o.o. na uchwałę  nr XVII/120/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku

PDFUchwała nr XLIV_321_09.pdf (39,30KB)

 

18.

Uchwała  Nr XLIV/322/09 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2009 

PDFUchwała nr XLIV_322_09.pdf (40,08KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XLIV_322_09.pdf (48,24KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XLIV_322_09.pdf (49,87KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XLIV_322_09.pdf (46,94KB) PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr XLIV_322_09.pdf (53,07KB)


 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2009-05-19