Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach  konsultacji społecznych dotyczących:

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019”

 

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 17 listopada 2016 r.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu  i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Konsultacje zakończono w dniu  01 grudnia 2016 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

Burmistrz Nowogrodźca

(-)  Robert Marek Relich