Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu.

Strona archiwalna

 

                                                                                Nowogrodziec,16.12.2016r.

ZP.271.11.2016

 

 

                                                                                 Wykonawcy

 

 

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Proszę o podanie dokładnego rodzaju dachówki renesansowej w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Rodzaj dachówki renesansowej opisany jest w Projekcie Budowlano – wykonawczym  w  punkcie X – Zakres robót remontowych dachu.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy roboty remontowe terenowe, które są zawarte w projekcie będą również do wykonania przy remoncie dachu?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje projektowanego utwardzenia terenu, co zostało zapisane w pkt. 2.1.2. SIWZ.

 

                                                                                                                                             Zatwierdził

                                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                             Robert Marek Relich