Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Nowogrodziec, dnia 27 grudnia 2016 r.

WK.6220.39.2016.OS

 

            ZAWIADOMIENIE

        

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) Burmistrz Nowogrodźca

 

zawiadamia strony postępowania,

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów tekstylnych oraz odpadów odzieży zlokalizowanego na terenie zabudowanej działki nr 614 położonej  w Nowogrodźcu – obręb 1 wszczętym na wniosek DANKAM Daniel Wieczorkiewicz ul. Słowackiego 8 w Nowogrodźcu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

Z treścią zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,  ul. Rynek 1, pokój 3 (parter), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, że po upływie wymienionego terminu wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz

Robert Marek Relich