Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:
„Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych na rok 2017”

 

 1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego, do dnia 20 grudnia 2015r. do godz. 15.30 wpłynęła 1 oferta.

 2. Oferta odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu, a wysokość zaproponowanej ceny, mieści się w kwocie,  jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.

 

3. Zgodnie z przyjętym kryterium oferenta, którym jest najniższa cena, zamówienie na

Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2017 zostanie udzielone wykonawcy:

GTR SERWIS

Grzegorz Rudzik

Ul. Hutnicza 7

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnili wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

 

4. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich