Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.01.2017


Burmistrz Nowogrodźca
zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXX/212/16  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2016r.

1.    Gierałtów  -  działka nr  468/3 o pow. 0,07 ha.
Nieruchomość o prostych liniach granic, położona w śródmiejskiej strefie wsi Gierałtów, dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim , dobrze nasłoneczniony, uzbrojony w media, wzdłuż zachodniej granicy ciek wodny W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane budynki mieszkalne, grunty budowlane i rolne.

2.    Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3.

3.    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej i zainwestowania wiejskiego, oznaczonym symbolem 06 Mw.                   
 
4.    Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

5.    Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 21.660,00 zł. (bez Vat)

6.    Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z  podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.     Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.

8.    21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 14.02.2017r.

9.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  07.03.2017r.