Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.01.2017

Burmistrz Nowogrodźca
 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r, poz.446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774  ze zm. )  

1.    Kierżno 14,   lokal użytkowy o pow. użytkowej  40,00 m², położony na działce  nr 90/1 o pow. 0,1660 ha.

2.    Nieruchomość bez obciążeń .

3.    Księga wieczysta  -   JG1B/00043180/8

4.    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 04 Mw – teren  zainwestowania wiejskiego.

5.    Forma zbycia – lokal użytkowy  w budynku  Kierżno 14  zostanie sprzedany z prawem pierwszeństwa , w formie bezprzetargowej  najemcy,  wraz z  2256/10000 udziałem w  gruncie z działki  nr  90/1 o pow. 0,1660 ha.

6.    Cena nieruchomości ustalona przez biegłego     56.840,00 zł
-  wartość lokalu użytkowego                             39.960,00 zł.
-  wartość  2256/10000  udziału w gruncie         16.880,00 zł.

7.    Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu  płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej lub w formie ratalnej.

8.    Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9.    Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości , winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego   wykazu , to jest  do dnia 07.03.2017r.

10.    21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  14.02. 2017r.