Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu pożarniczego - II przetarg

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu – II przetarg

 

            Podaje się do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego – samochodu pożarniczego Żuk A 156 B.

1.Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Nowogrodziec,
 2. Marka: Żuk,
 3. Typ/model: A 156 B,
 4. Numer rejestracyjny: DBL F140,
 5. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy,
 6. Liczba osi: 2,
 7. Numer identyfikacyjny: 352015FSCA156B0481,
 8. Data pierwszej rejestracji: 25.05.1981 r.,
 9. Badanie techniczne ważne do: 29.04.2017 r.,
 10. Kolor: czerwony,
 11. Rok produkcji: 1981,
 12. Stan pojazdu: pojazd kompletny, sprawny technicznie.

 

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 3000,00 złotych brutto ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

3. Dodatkowe informacje o samochodzie wraz z możliwością oględzin w miejscu jego przechowywania są możliwe po skontaktowaniu się z Panem Krzysztofem Harc – pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – tel. 75 7380689.

 

4. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. o godzinie 10.00w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w pokoju nr 26.

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 150,00 złotych(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w Banku Zachodnim WBK S.A O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,
 2. Wniesienia wadium należy dokonać w dniu przetargu, na godzinę przed jego rozpoczęciem,
 3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,
 4. Komisja przetargowa przed rozpoczęciem przetargu sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości,
 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny,
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu pozostałym jego uczestnikom,
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą plus minimum jedno postąpienie.

 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

9. W załączeniu zdjęcia pojazdu.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

JPEGDSC_0010.jpeg (114,53KB)
JPEGDSC_0007.jpeg (128,00KB)
JPEGDSC_0006.jpeg (123,56KB)
JPEGDSC_0002.jpeg (139,38KB)
JPEGDSC_0001.jpeg (129,03KB)