Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 22.02.2017r.                                                       

 

ZP.271.4 .2017

 

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu.

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:  450 000,00zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

KONSORCJUM:

axyo.pl Sp. z o.o.

 

Filigran Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

Ul. Piłsudskiego 34, 58-500

688 101,30zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

 

 

                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                          Robert Marek Relich