Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników- Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 22 lutego 2017 r.

ZP.271. 3 .2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec ”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik,

Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „czas reakcji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o,  ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

18,82

40

58,82

2

Konsorcjum:

P.U.H. „RICARDO” Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec, ZOBUD Rafał Nowosza , Zaręba ul. Słowackiego 60,  59-800 Lubań

59,72

40

99,72

3

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik  Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

60,00

40

100

4

Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb,  ul. Kamienna 2, 59-600 Lwówek Śląski

34,64

20

54,64

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski,  ul. Kościuszki 24/5, 59-700 Bolesławiec

49,40

40

89,40

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich