Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LI z dnia 03 listopada 2009 r.

 

 

1.

Uchwała nr LI/360/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr LI_360_09.pdf (37,22KB)

 

2.

Uchwała nr LI/361/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zebrzydowa gmina Nowogrodziec

PDFuchwała nr LI_361_09.pdf (35,41KB)

 

3.

Uchwała nr LI/362/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

PDFuchwała nr LI_362_09.pdf (36,60KB)

 

4.

Uchwała nr  LI/363/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

PDFuchwała nr LI_363_09.pdf (37,14KB)

 

 

5.

Uchwała nr  LI/364/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów otwartych w gminie Nowogrodziec

PDFuchwała nr LI_364_09.pdf (92,23KB)

uchylona na podstawie uchwały nr LVII/400/10 z dnia 23 lutego 2010 r.

 

6.

Uchwała Nr LI/365/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Nowej Wsi

PDFuchwała nr LI_365_09.pdf (40,57KB)

 

7.

Uchwała Nr LI/366/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubomierzu

PDFuchwała nr LI_366_09.pdf (35,41KB)

 

8.

Uchwała Nr LI/367/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr LI_367_09.pdf (36,58KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr VIII/46/11 z dnia 31 marca 2011 r.

 

9.

Uchwała Nr LI/368/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok

PDFuchwała nr LI_368_09.pdf (37,20KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr LXVII/483/10 z dnia 4 listopada 2010 r.

 

10.

Uchwała Nr LI/369/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

PDFuchwała nr LI_369_09.pdf (39,19KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr LXVII/482/10 z dnia 4 listopada 2010 r.

 

11.

Uchwała Nr LI/370/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

PDFuchwała nr LI_370_09.pdf (46,39KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr LXVII/481/10 z dnia 4 listopada 2010 r.

 

12.

Uchwała Nr LI/371/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa  Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu – etap I”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFuchwała nr LI_371_09.pdf (38,04KB)

 

13.

Uchwała Nr LI/372/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2009 

PDFuchwała nr LI_372_09.pdf (37,43KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr LI_372_09.pdf (51,09KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr LI_372_09.pdf (52,73KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr LI_372_09.pdf (53,31KB) PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr LI_372_09.pdf (86,68KB)

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2009-11-09