Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 28.02.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r.,poz.446), oraz  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz.2147)

 

Milików 140,   lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 39,60 m² ( powstały w wyniku adaptacji  sali lekcyjnej na mieszkanie przez najemców, z własnych środków)

Działka zabudowana nr 399 o pow. 0,22 ha w obrębie Milików.                                                                              

Nieruchomość bez obciążeń

Księga wieczysta  -   KW JG1B/00048177/9

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym    symbolem 06 MN,Mw – teren           istniejącego i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 3  w budynku nr 140  w Milikowie,  zostanie  sprzedany   w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa, na rzecz najemcy lokalu wraz ze sprzedażą  948/10000  udziału w  gruncie z działki nr 399 o pow. 0,22 ha.

Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie     40.140,00 zł:

wartość lokalu po uwzględnieniu nakładów własnych najemcy)  34.200,00 zł                                                        

wartość 948/10000 udziału w gruncie 5.940,00 zł

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu z zastosowaniem 90% bonifikaty  płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od wywieszenia wykazu, to jest  do dnia  11.04.2017r.

21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 21.03.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich