Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę nieruchomości na cele rolne

część działek gruntu  nr: 174 o pow. 0,30 ha, 175/1 o pow. 0,20 ha,175/2 o pow. 3,30 ha,ogółem o pow. 3,80 ha,

wszystkie położone w Nowogrodźcu obręb 3.

 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00014726/6
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w obszarze oznaczonym  symbolem  01 ZC – teren projektowanego cmentarza komunalnego.
  3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  874,00 zł.
  6. Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                          
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 30.03.2017r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach rocznych przy II racie podatku rolnego licząc od  roku  zawarcia umowy dzierżawy.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w   Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich