Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż          

działki  nr 468/3 o pow. 0,07 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   oznaczonym symbolem 06 Mw – teren  zabudowy mieszkaniowej. 
 3. Działka niezabudowana o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, położona w pośredniej strefie wsi, w bliskiej odległości szkoła, placówki handlowe, kościół.  Teren  uzbrojony w media  z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim, dobrze nasłoneczniony, dojazd bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej, Wzdłuż zachodniej granicy ciek wodny. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, grunty budowlane i rolne. .                                                                                                                             
 4. Nieruchomość bez obciążeń
 5. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  25.000,00 zł ( bez Vat).
 6. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2017. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).
 8. Wadium w wysokości 2.500,00 zł należy wpłacić na konto 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  24.04.2017r.
 9. Wadium, o którym mowa w p-cie 9 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).
 10. Wadium osoby,  która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 11. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem Vat płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 12. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.
 13. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich