Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. 106

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza IV przetarg ustny ograniczony

 na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

 

 1. Nowogrodziec obręb 1 -  działka niezabudowana nr 106  o pow. 3,4646 ha
 2. Nieruchomość położona w peryferyjnej, północno-zachodniej strefie Nowogrodźca, na terenie górniczym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego wyrobiska piasków ilastych w sąsiedztwie Kopalni Surowców Mineralnych ,,Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu. Dojazd do działki drogą  o nawierzchni gruntowej. Teren  częściowo zadrzewiony o wartości drewna tartacznego oraz tzw. samosiewką. Ewentualna wycinka drzewostanu podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody.

 

 1. Księga Wieczysta  nr  JG1B/00015137/7
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu 01 PE - Tereny istniejącej i projektowanej powierzchniowej eksploatacji górniczej złoża piaskowców ilastych ,,Maria III’’. Działka położona  jest na terenie górniczym Maria III-I ustanowionym dla złoża piaskowców ilastych wraz z częścią dawnego obszaru górniczego ,,Maria III”,  funkcjonalnie związanego z obecnym obszarem górniczym.  
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  330.000,00 zł. Do  wylicytowanej w przetargu ceny, zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.
 4. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesje na wydobycie.  
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  ( parter sala posiedzeń).
 6. Wadium w kwocie 33.000,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim   wyprzedzeniem   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 08.05.2017r.
 7. Wadium  wpłacone  przez zwycięzcę przetargu,zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć stosowne pełnomocnictwa  i potwierdzenie posiadania koncesji na wydobycie.
 9. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –  cena nieruchomości uzyskana w przetargu  wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 7380676.

13. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 20.09.2016r., 09.12.2016r i 28.02.2017r.  zostały przeprowadzone odpowiednio  I, II i III  przetargi ustne ograniczone,  zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich