Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 278/11

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 278/11 o pow. 0,1145 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży   w obszarze  oznaczonym symbolem 06 MN – teren  zabudowy jednorodzinnej.

Działka położona przy ul. Stanisława Moniuszki w Nowogrodźcu, kompleksie kilkunastu działek, powstającego nowego osiedla mieszkaniowego. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic z dostępnym uzbrojeniem. Dojazd do działki z ulicy Nowogrodzkiej, drogą o nawierzchni utwardzonej.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  44.000,00 zł ( bez Vat).
 3. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2016r. o godz.10.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu .
 5. Wadium w wysokości  4.400,00 zł należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 15.05.2017 r.
 6. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1490).
 7. Wadium osoby , która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną   nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu  +   23% podatku Vat , płatne   jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 9. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich