Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Kompleksowe czynności związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec,  12 kwietnia 2017 r.

 

 

                                                                                                                                   WYKONAWCY

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o zamówienie publiczne do 14.000,00 euro

na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług, przedmiotem których są kompleksowe czynności związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”, do dnia 12 kwietnia 2017 r., godz. 10:30 wpłynęło 5 ofert:

 

OFERTA NR 1

F.H.U. INVEST-ART. Sławomir Nowakowski

Miłków 166

58-535 Miłków

 

OFERTA NR 2

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY Janusz Petruch

ul. Szkolna 8

59-830 Olszyna

 

OFERTA NR 3

„AŁYKOW” Krzysztof Ałykow

ul. Kościuszki 1/4

59-800 Lubań

 

OFERTA NR 4

Pracownia Projektowa „ATA” Soczyński Mirosław

ul. Cmentarna 1

59-800 Lubań

 

OFERTA NR 5

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10a

59-216 Kunice

 

2. Złożone oferty oceniono pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia ofert.

 

3. W toku prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił ofertę nr 1.

 

4. Oferta nr 5 została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert, w xwiązku z czym nie podlegała ocenie.

 

5. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

„AŁYKOW” Krzysztof Ałykow

ul. Kościuszki 1/4

59-800 Lubań

 

za cenę brutto w wysokości 51 352,50 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 50/100).  

 

6. Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich  

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (512,98KB)    

PDFZestawienie zlożonych ofert.pdf (156,05KB)