Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Strona archiwalna

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 46
w ramach projektu „Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Asnyka 8-10, 12-14 i 16-18 należących do SM im. 750-lecia w Nowogrodźcu - Nr projektu RPDS.03.03.01-02-0099/16

 

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0099/1/4/2017-TB NA:

Wykonanie robót budowlanych – Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Asnyka 8-10, 12-14 i 16-18 w Nowogrodźcu

 

Planowany termin realizacji zamówienia – do 31.12.2017 r.

Termin składania ofert upływa 08.05.2017 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2017 r. o godz. 12.00  w siedzibie Spółdzielni – ul. Asnyka 46, 59-730 Nowogrodziec

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

 

Podstawa i tryb postępowania : Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

Ryszard Jaworski

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                    

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Załączniki :

DOCZapytanie-Ofertowe-SM-im. 750lecia Nowogrodziec.doc (183,50KB)
DOCXZalacznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (45,94KB)
XLSZalacznik nr 2 - Kosztorys_+Ťlepy.xls (90,00KB)
DOCXZalacznik nr 3-brak podstaw do wykluczenia.docx (41,17KB)
PDFPrzedmiar - Asnyka 16-18.pdf (235,77KB)
PDFPrzedmiar - Asnyka 8-10-12-14.pdf (724,37KB)