Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Nowogrodźca jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Nowogrodźca prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Nowogrodziec: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Nowogrod%C5%BAcu

 

Informacje o środowisku są również dostępne pod adresem http://nowogrodziec.pl/index.php/gmina/ochrona-srodowiska

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy w związku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego nad rowem melioracyjnym w miejscowości Nawojów Śląski, w ciągu drogi powiatowej nr 2331D w km 10+006 w ramach zadania: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego”

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 336/3 w obrębie Włodzice Małe, gmina Lwówek Śląski

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu produkcji koncentratów w Noelken Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, przy ul. Chrobrego 29

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie obiektu mostowego nad rowem melioracyjnym w miejscowości Nawojów Śląski, w ciągu drogi powiatowej nr 2331D w km 10+006 w ramach zadania: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego”

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w związku wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modyfikacji fabryki komponentów wnętrz samochodowych Toyota Boshoku Poland- 4 faza, działki nr: 1358/2, 1355/2, 1357 obręb Wykroty, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w związku wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu produkcji koncentratów w Noelken Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, przy ul. Chrobrego 29.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w związku wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 336/3 w obrębie Włodzice Małe.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 1268 i 1270, 1273 obręb Wykroty, gmina Nowogrodziec istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 1268 i 1270, 1273 obręb Wykroty, gmina Nowogrodziec istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Obsługi Podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 1268 i 1270, 1273 obręb Wykroty, gmina Nowogrodziec.