Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1-2 Burmistrz Nowogrodźca informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2015.2164 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia powyższej kwoty ze względu na brak wystarczających środków w budżecie Gminy.

                                                                                                                                                                           Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                            Robert Marek Relich