Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 13.06.2017r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

1. Nowogrodziec obręb 3, działka  nr  30 o pow.0,1687 ha.     

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014726/6.

4. Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działka   leży w obszarze oznaczonym symbolem 54 RZ,W -  tereny rolne w terasie zalewowej rzeki Kwisy.                

5. Działka nr 30  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy, po okresie obowiązywania  obecnej   umowy , w/g  zasad  obowiązujących   w  tym   zakresie.

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  5 lat na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 04.07.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich