Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec  nr referencyjny: ZP.271.13.2017.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 911 000,00 zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

942 000,00zł

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone          w SIWZ

                                                                             

                                                               Zatwierdził:

                                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                     Robert Marek Relich