Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu"

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia  6 lipca  2017 r.

ZP.271.12.2017

                                                                                WYKONAWCY

Zawiadomienie

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”                
  Sp. z o.o. ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożona została jedna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. ul. Lubańska 42,                   59-730 Nowogrodziec

60pkt

40pkt

100pkt

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                             BURMISTRZ

     NOWOGRODŹCA