Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierzawy z dnia 11.07.2017r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm. ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Wykroty  - część  działki niezabudowanej  nr  1268 o pow. 4,50 ha.      

Obciążenia nieruchomości – Umowa dzierżawy od 09.01.2015r. do 08.01.2018r.

Księga Wieczysta nr JG1B/00037367/8.

Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem SGA 04 P/S, KK i 05 S w strefie aktywności gospodarczej.

Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy po terminie obowiązywania obecnej umowy,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

Nieruchomość  zostanie wydzierżawiany na okres  10 lat na cele rolne.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  01.08.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich