Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 18.07.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016. poz.446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm. ) oraz Uchwały Nr VIII/35/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  27  marca 2015r.

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr  251/80 o pow. 0,0109 ha.  

Działka położona w centrum miasta. Teren płaski z nieznacznym spadkiem wschodnim. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Teren działki od strony ul. Bolesławieckiej podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m. Przez działkę przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży obszarze oznaczonym  symbolem  02 U,M  Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej położone   w obrębie murów obronnych  starego miasta.  Strefa A ochrony konserwatorskiej. Zabudowa działki wymaga uzgodnień konserwatora zabytków.
  3. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie oddana w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
  4. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  6.270,00 zł. ( bez Vat)
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :

- ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23 % podatkiem Vat, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej

- ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntu uzyskanej w przetargu + obowiązujący podatek Vat , płatną do 31 marca każdego

roku, począwszy od roku następnego od nabycia. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

  1. Ustala się rozpoczęcie zabudowy działki w terminie 2 lat, a  zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia jej nabycia. Termin ten może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego,jeżeli nie mógł jej zabudować z przyczyn niezależnych od użytkownika.
  2. Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  3. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 08.08.2017r.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, inne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  29.08.2017r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich