Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki postępowania na realizację zadania pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego pr

Strona archiwalna

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” do dnia 27 października 2016 r. do godziny 10.00 wpłynęło 8 ofert. Oferta nr 9 wpłynęła po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

2. Oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie „INŻYNIERIA BUDOWLANA” Paweł Młynek z siedzibą z Zawidowie przy ulicy Dębowej 11.

 

 

BURMISTRZ

   Robert Relich