Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn: Przebudowa placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.16.2017

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 400 000,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

BED-BUD

MAJER DANIEL

SIEKIERCZYN 106,

59-818 SIEKIERCZYN

    379 539,93zł

  48 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

2

KONSORCJUM:

AXYO.PL SP. Z O.O.

UL. PIŁSUDSKIEGO 34

58-500 JELENIA GÓRA

FILIGRAN SP. Z O.O.

UL. PIŁSUDSKIEGO 34

58-500 JELENIA GÓRA

   428 700,23zł

  60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w SIWZ

3

OGRODY JAGIELSKI MACIEJ JAGIELSKI BOLESŁAWICE 239 B   59-700 BOLESŁAWIEC

   607 005,00zł

  60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                Robert Marek Relich