Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - nadzór archeologiczny zadania pn. Rewitalizacja płyty ul. rynek i ul. Kosciuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 23.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 (zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

Usługi sprawowania czynności związanych z pełnieniem nadzoru archeologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja płyty ul Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu”

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na usługi sprawowania czynności związanych z pełnieniem nadzoru archeologicznego, do dnia 22 sierpnia 2017 r. godz. 10.30 wpłynęło 6 ważnych ofert.

2. Wszystkie oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska i Architektoniczna

Grzegorz Jaworski

Ul. Daszyńskiego 3/1

59-600 Lwówek Śląski

za łączną cenę brutto 9.600,00 złotych (dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz - Zastępca Burmistrza