Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę działki nr 1271/3 o pow. 1,2072ha,  położonej w obrębie Wykroty 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00037338/6
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem SGA 02 P/S,U- teren zabudowy produkcyjnej, drobnej wytwórczości, baz i składów.
  3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  226,20 zł.
  6. Przetarg odbędzie się w dniu  21.11.2017r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                         
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  20.11.2017r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy I racie podatku rolnego, licząc  od roku następnego od  zawarcia umowy dzierżawy.Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza