Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.11.2017r. o godz. 09:30 na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Strona archiwalna

 

ZP.271.24 .2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED.

 

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 175 000,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

   Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROS” Sp. z o.o. ul. 10-go Marca 6 59-700 Bolesławiec

153 737,70zł

96 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

2

ENERGOKAB Tomasz Kabata ul. Miodowa 8, 59-800 Lubań

172 200,00zł

96 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

                                                                                                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca      

                                                                                                                                                                              Robert Marek Relich