Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej

Strona archiwalna

 

ZP.271.22 .2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej.

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 666 666,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

OPOL-SKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul Wagonowa 81/13 45-402 Opole

1 180 800,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

2

Konsorcjum:

Filigran Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 34 58-500 Jelenia Góra

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34 59-800 Jelenia Góra

1 276 000,99zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

3

Las-Bud Łukasz Lassak ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra

1 042 592,28zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

4

ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

1 083 355,56zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

5

PHU Maxkol Zenon Koleśnik Al. Rzeczpospolitej 55/6, 59-220 Legnica

1 125 012,50zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

6

Żuraw Mieczysław Usługi Ogólnobudowlane  „ŻURAW” Tomaszów Bolesławiecki 165 A, 59-720 Raciborowice Górne

839 239,19zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich