Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLIV z dnia 29 listopada 2017 r.

PDFUchwała.XLIV.294.17.2017-11-29.pdf (5,39MB)

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XLIV.295.17.2017-11-29.pdf (10,83MB)

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


PDFUchwała.XLIV.296.17.2017-11-29.pdf (101,79KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia  bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Nowogrodziec, Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka i Osiecznica


PDFUchwała.XLIV.297.17.2017-11-29.pdf (107,19KB)

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Utraciła moc uchwałą nr XXI/147/20 z dnia 9 marca 2020 r.


PDFUchwała Nr XLIV_298_17.pdf (493,21KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XLIV.299.17.2017-11-29.pdf (231,67KB)

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


PDFUchwała.XLIV.300.17.2017-11-29.pdf (104,68KB)

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała Nr XLIV_301_17.pdf (236,72KB)

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec Panu S. V.

Uchylona uchwałą nr XXI/141/20 z dnia 9 marca 2020 r.


PDFUchwała.XLIV.302.17.2017-11-29.pdf (104,69KB)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej


PDFUchwała.XLIV.303.17.2017-11-29.pdf (1,19MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej


PDFUchwała.XLIV.304.17.2017-11-29.pdf (104,51KB)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gierałtowie


PDFUchwała.XLIV.305.17.2017-11-29.pdf (1,19MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie


PDFUchwała.XLIV.306.17.2017-11-29.pdf (104,54KB)

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gościszowie


PDFUchwała.XLIV.307.17.2017-11-29.pdf (2,46MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie


PDFUchwała.XLIV.308.17.2017-11-29.pdf (107,24KB)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu


PDFUchwała.XLIV.309.17.2017-11-29.pdf (2,26MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu


PDFUchwała.XLIV.310.17.2017-11-29.pdf (105,66KB)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach


PDFUchwała.XLIV.311.17.2017-11-29.pdf (2,09MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach


PDFUchwała.XLIV.312.17.2017-11-29.pdf (1,99MB)

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi


PDFUchwała Nr XLIV_313_17.pdf (262,21KB)

PDFTabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV_313_17.pdf (97,18KB)
PDFTabela nr 1a do Uchwały Nr XLIV_313_17.pdf (85,54KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok


PDFUchwała Nr XLIV_314_17.pdf (249,25KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf (3,33MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf (268,21KB)
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf (305,64KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec