Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej

Strona archiwalna

 

ZP.271.26 .2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej.

 

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:310 000,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

BUD-ZIEM Sp. z o.o. ul. Słoneczna 21 58-125 Pszenno

548 000,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

2

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

490 366,98zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

3

Las-Bud Łukasz Lassak ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra

498 339,80zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

4

Zakład Budowlano-Transportowy Muzyka Marian Tomaszów Bolesławiecki 148, 59-708 Tomaszów Bolesławiecki

521 496,14zł

42 miesiące

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

5

Grzegorz Leszczyński BELLSPORT ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

469 233,25zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

6

ALE Sp. z o. o,. Sp. komandytowa

Pisarzowice 240 D

59-800 Lubań

369 741,38zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

7

Konsorcjum:

Filigran Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 34 58-500 Jelenia Góra

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34 59-800 Jelenia Góra

578 740,25zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich