Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w postępowaniu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu nr sprawy: ZP.271.27.2017

Strona archiwalna

 

ZP.271.27.2017

Wykonawcy

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodając załącznik w postaci opisu technicznego do projektu.

Treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Załącznik:

PDFP_41_16_PM_PW_OT_r3.pdf (2,79MB)