Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do użyczenia

Nowogrodziec, dnia 19 grudnia 2017r.

WK. 6850.15.2017

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

Część działki  gruntu  nr 230/1 o pow. 900 m²  położona  w obrębie Godzieszów

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta nr JG1B/00015099/8.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki nr 230/1 o pow. 900 m² zostanie oddana  w użyczenie na czas wykonywania inwestycji tj. do 31.12.2018r. Przedsiębiorstwu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych,, Meliobud’’ Sp. z o.o. ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec jako zaplecze budowy i miejsce składowania materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji zadania  pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przyłączami’’.

21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.01.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich