Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Nowogrodziec, dnia  19 grudnia 2017r.

WK. 6845.38. 2017

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).  

  1. Obręb Wykroty – część działki nr 350  pow. 0,11 ha.
  2. .Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00043376/9
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym symbolem 25 Mw, Mwr -   teren istniejącego rozproszonego zainwestowania wiejskiego.     
  5. Nieruchomość   zostanie wydzierżawiona   według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 
  6. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele rolne.

       7..21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.01.2018r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich