Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U  z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów, o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.  określającą zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz.1405).

 

Z wymienioną wyżej opinią oraz pozostałą dokumentacją sprawy obejmującą m. innymi Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30

 

z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania
  2. aa